Οι Υπηρεσίες Μας

Νέες Τεχνολογίες – Social Media

• Παροχή νομικών συμβουλών – Κατάρτιση όρων χρήσης ιστοσελίδων – eshop – εφαρμογών
• Παροχή νομικών συμβουλών – Κατάρτιση εμπορικών συμφωνιών για online υπηρεσίες
• Άδειες χρήσης ή εκμετάλλευσης λογισμικού
• Προστασία εμπορικών σημάτων στο διαδίκτυο
• Διαφορές από προσβολή ηλεκτρονικών διευθύνσεων (domain name)
• Προστασία προσωπικών δεδομένων από παραβιάσεις σε social media (Facebook, Instagram κ.α.), μηχανές αναζήτησης (Google κ.α.)

Εμπορικά Σήματα
Ευρεσιτεχνίες

 • Καταχώριση σημάτων σε εθνικό/ευρωπαϊκό επίπεδο – Ανανέωση προστασίας σημάτων
• Διαφορές από προσβολή εμπορικών σημάτων – διακριτικών γνωρισμάτων
• Κατοχύρωση/Μεταβίβαση δικαιωμάτων ευρεσιτεχνιών
• Παροχή νομικών συμβουλών – Κατάρτιση συμβάσεων παραχώρησης άδειας χρήσης/εκμετάλλευσης σημάτων και ευρεσιτεχνιών

Ακίνητα

• Διαχείριση ακινήτων
• Διαφορές Συνιδιοκτητών
• Γειτονικές διαφορές
• Διεκδίκηση Κυριότητας ακινήτων
• Προστασία Κυριότητας ακινήτων
• Μισθώσεις Κατοικίας
• Επαγγελματικές Μισθώσεις
• Βραχυχρόνιες Μισθώσεις
• Μισθώσεις πραγμάτων
• Χρησιδάνειο
• Απαλλοτριώσεις – Αναγνώριση Δικαιούχων
• Κτηματογράφηση – Κτηματολόγιο
• Αγορά και Πώληση Ακινήτων
• Νομικός Έλεγχος ακινήτου σε Υποθηκοφυλακείο – Κτηματολόγιο
• Σύνταξη συμφωνητικού προκαταβολής τιμήματος
• Έλεγχος οριστικού συμβολαίου

Ποινικό Δίκαιο

• Υπεράσπιση στην προανάκριση – ανάκριση – ακροατήριο σε υποθέσεις:
• Μη καταβολή χρεών προς το Δημόσιο
• Φοροδιαφυγής (Φ.Π.Α, φόρος εισοδήματος, εικονικά τιμολόγια)
• Νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες
• Έκδοσης ακάλυπτων επιταγών
• Απάτης, απιστίας, καταδολίευσης δανειστών
• Παράβασης διατάξεων αγορανομικής νομοθεσίας

Αποζημιώσεις
Τροχαία Ατυχήματα

 • Νομική υποστήριξη στο στάδιο εξωδικαστικής επίλυσης
• Δικαστική διεκδίκηση αξιώσεων από τροχαία

Καταναλωτικές
Διαφορές

• Διεκδίκηση αξιώσεων από ελαττωματικά προϊόντα
• Διεκδίκηση αξιώσεων από παροχή υπηρεσιών επαγγελματιών, παρόχων κοινής ωφέλειας

Κληρονομικά

• Νομική υποστήριξη στην σύνταξη διαθήκης
• Έκδοση κληρονομητηρίου
• Αποδοχή με Ευεργέτημα Απογραφής
• Αποποίηση Κληρονομίας
• Διεκδίκηση κληρονομιαίας περιουσίας
• Διεκδίκηση Νόμιμης Μοίρας

Ρύθμιση Οφειλών
Προσώπων & Επιχειρήσεων

• Διαχείριση οφειλών από δάνεια – υποχρεώσεις προς τρίτους
• Εξωδικαστικός Συμβιβασμός
• Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά
• Πτώχευση
• Αντιμετώπιση ποινικών διώξεων για χρέη προς το Δημόσιο και τρίτους

Είσπραξη Απαιτήσεων

• Κατάσχεση Κινητών Πραγμάτων – Ακινήτων
• Κατάσχεση τραπεζικών λογαριασμών και άυλων περιουσιακών στοιχείων
• Εξασφάλιση απαιτήσεων (Σύσταση Ενεχύρου, Εγγραφή Υποθήκης)
• Άμυνα οφειλέτη

Σωματείο
Αστική Μη Κερδοσκοπική
Εταιρία

• Ίδρυση – Καταχώρηση
• Τροποποιήσεις καταστατικού
• Νομική Υποστήριξη

Εταιρίες

• Σύσταση εταιρειών
• Διεκπεραίωση νομικών διεργασιών – παροχή συμβουλών στην καθημερινή λειτουργία της εταιρίας
• Αντιμετώπιση προβλημάτων διοίκησης (δικαστικός διορισμός διοίκησης κτλ.).
• Προστασία δικαιωμάτων εταίρων
• Παροχή συμβουλών και νομικός σχεδιασμός εταιρικών μετατροπών.
• Λύση και Εκκαθάριση εταιρειών (ανάληψη ενεργειών και νομική
συνδρομή σε κάθε στάδιο της διαδικασίας).
• Συμβάσεις συνεργασίας επιχειρήσεων
• Είσπραξη εμπορικών απαιτήσεων
• Δίκαιο αξιογράφων (επιταγές, συναλλαγματικές, κτλ)
• Χρηματοδοτικές μισθώσεις (leasing)

Επικοινωνια

Συναίνεση χρήσης προσωπικών δεδομένων βάση του νόμου GDPR

Νικόλαος Γ. Σπανός

Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω
Μ.Δ.Ε. Αστικού Δικαίου
Δ.Σ. Πατρών ΑΜ:1748

Τσαμαδού 48
Πάτρα – Τ.Κ. 26222
+30 6997134124
spanos[at]advo.gr